illustrations▾
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
drawings▾
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato
miki sato

comics▾
Pigment
(15 pages - 2015)
miki sato
Missed Connections
(13 pages - 2014)

miki sato
Scarf Season
(3 pages - 2014)
miki sato
The Road
(4 pages - 2013)
miki sato
Autumn Walk
(2 pages - 2013)